ผู้ใหญ่สนับสนุน คู่มิตร 15

เลข 15 เด่นด้านของผู้ใหญ่ที่จะคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีเบอร์มงคล 15 ในมือถือ ได้รับความเมตตา ในหน้าที่การงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้รับมอบหมายงานที่สำคัญ เมื่อทำสำเร็จก็จะได้รับความดีความชอบมากกว่าผู้อื่น

เลข 1 เปรียบดั่งแสงอาทิตย์ ผู้มีอำนาจ มีเกียรติ ผู้คนให้ความเคารพ เมื่อสัมพันธ์กับเลข 5 ซึ่งหมายถึงความรู้ ความเมตตา สติปัญญา ทำให้ผู้ที่ใช้เลข 15 ในเบอร์มือถือ มีความสามารถในการหาความรู้ มีความเก่งในการหารายได้จากความรู้ที่มี ทำให้มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งทางรายได้ และครอบครัว

การให้ผลของเลข 5 นั้น ตำราโบราณกล่าวว่า เป็นเลขที่มีพลังมากที่สุดในกลุ่มที่เรียกว่า ศุภ กล่าวอย่างง่ายก็คือเป็นเลขฝั่งดี ที่ให้ผลด้านดีมากกว่าด้านร้าย ถ้าอ้างอิงจากโหราศาสตร์ เลข 5 เป็นตัวแทนของดาวพฤหัส เป็นฝั่งกุศล ผู้ที่ทำกุศลไว้เยอะยิ่งใช้เบอร์มงคลที่มีเลข 5 ยิ่งทำให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว