เด่นค้าขาย เสน่ห์ คู่มิตร 24

2 และ 4 ตัวแทนจากการเจรจาและการดูแลออดอ้อน ส่งเสริมให้มีเสน่ห์แรง จากคำพูดและการกระทำของผู้ที่ใช้เลข 24 ในเบอร์มือถือ

พลังของดาวจันทร์ หรือเลข 2 ในเบอร์มงคล เป็นความอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ ออดอ้อน น่าทะนุถนอม ผู้ที่ทำงานในด้านบริการต่างๆ จึงน่าหาเลขนี้มาใช้เพื่อส่งเสริมหน้าที่การงานให้ดียิ่งขึ้น

4 ไหวพริบ เจรจา ที่โดดเด่น การค้าขายต่างๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราต้องมีการเจรจา เลข 4 ส่งเสริมให้เราพูดคุยเก่ง เจรจาราบรื่น และยังเป็นตัวแทนของไหวพริบ การเดินทาง และการค้าขายอีกด้วย ผู้ที่ค้าขายดี หรือบริการเด่น หาเลขคู่มิตร 24 มาใช้ในเบอร์มือถือ เมื่อตัวเลขนี้อยู่คู่กันจะส่งผลให้ การเงินดี หาเงินคล่องตัว เป็นที่รักของคนทั่วไป