เมื่อเลข 5 ปัญญา จับคู่กับ 6 การเงินและความรัก หลายท่านจึงเรียกว่าคู่ทรัพย์ คู่โชค หากมีในเบอร์มือถือส่งผลให้ สุขสบาย ใช้สมองสร้างสรรค์งาน เด่นบริหาร วางแผน 56 65 หมายถึง ความรู้ เมตตา สติ ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์การหารายได้ด้วยความรู้ที่มี มีโอกาสเข้ามาให้เสมอ รวมทั้งยังมีผู้ช่วยเหลือเสมอ สามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ต่างๆ ได้ลงตัว เป็นนักวางแผนที่ดี